Schůzky

Schůzky začínají v druhém týdnu září (od pondělí 6. září / středy 8. září 2021).

modrá turistická značka

Modrá schůzka [mladší: předškoláci – 4. třída]

Čas: pondělí 16:30–18:30
U schůzek mladších je možnost vyzvednout děti v 16:00 z družiny na ZŠ nám. Míru 3.
Vedoucí družiny (schůzky):
Taky (Hana Zelinková): taky@stezka.org | 601 500 747

žlutá turistická značka

Žlutá schůzka [starší: 3.–6. třída]

Čas: středa 16:30–18:30
Vedoucí družiny (schůzky):
Kulihrášek (Petr Wudia): kulihrasek@stezka.org | 736 412 010
Pórek (Eliška Preislerová): porek@stezka.org | 730 958 231

Místo schůzek

V naší klubovně (budova krajské rady Pionýra), Údolní 58a (přístup z ulice bratří Čapků brankou, brána z Údolní je uzavřena)

Obecné informace

Celý školní rok se pravidelně konají oddílové schůzky. Program připravují kvalifikovaní instruktoři a vedoucí. Pokud to počasí alespoň trochu dovolí, trávíme čas na hřišti přilehlém ke klubovně, zde se bavíme různými pohybovými hrami a zkoušíme různé, nejen míčové, sporty.

Do her vkládáme učení se tábornickým dovednostem (jako uzlování, první pomoc, znalost turistických značek, azimutu, morseovky či poznávání zvířat a rostlin).

Pokud nám počasí nepřeje (zejména v zimním období), trávíme čas v klubovně, kde se přesto snažíme hýbat (v rámci omezeného prostoru a bezpečnosti) a více používáme papír a tužku pro klidnější hry, případně zkoušíme různé rukodělné aktivity.

Na každou schůzku je dobré si vzít:

  • přezůvky
  • oddílový deníček
  • svačinu (uprostřed schůzky si dáváme chvíli oddechu)
  • něco na psaní
  • uzlovačku

Koronavirová opatření

Děti musí mít s sebou 1 roušku. Pokud dítě jeví nějaké známky nachlazení nebo se setkalo s někým nakaženým COVID-19, prosím dítě na schůzku neposílejte.

Plánujeme často větrat a pokusíme se být co nejvíce venku. Desinfekci si děti brát nemusí, bude k dispozici oddílová.